דף הבית   עיריות   טלפונים וכתובות ממשלה   מאגר הטפסים המלא   סמלים ופרושם   חוזים שימושיים   מחשבונים   חפש ומצא   תאריכון

 סמל המדינה

סמל המדינה

סמל המדינה - מנורה וענפי זית, והשם "ישראל" - הוא סמל די צעיר; צעיר יותר מדגל ישראל וגם מן ההמנון שלנו, התקווה.
עם הקמת המדינה התעורר צורך בסמלים לאומיים - דגל,* סמל מדינה והמנון.** מועצת המדינה הזמנית החליטה על הקמת ועדת סמלים, וזו פנתה אל תושבי המדינה וביקשה לקבל הצעות ורעיונות לסמל רשמי למדינת ישראל. מאות הצעות הוגשו לוועדה, ובתהליך ארוך נבחרו שלוש הצעות. אלה הובאו בפני מועצת המדינה הזמנית, והמועצה החליטה לבחור בהצעה שהגישו המעצבים (האחים) גבריאל ומקסים שמיר. וכך, ביום י"א בשבט תש"ט, נבחר סמל המנורה המעוטרת בענפי זית של האחים שמיר לסמל הרשמי של מדינת ישראל.

במרכז סמל המדינה - מנורה ובה שבעה קנים, המעוטרת משני צדדיה בענפי זית. מתחת למנורה - השם "ישראל". המקור לרעיון של מנורה וענפי הזית מופיע בספר זכריה: "ראיתי והנה מנורת זהב כולה... ושבעה נרותיה עליה... ושניים זיתים עליה" (זכריה פרק ד פס' 2 - 3).
ענפי הזית שסביב המנורה הם המקור לאור המנורה: שמן הזית שימש להדלקת המנורה בבית המקדש. בתיאור שבספר זכריה מסמלים שני עצי הזית את שני סוגי המנהיגים של עם ישראל בזמן העתיק - הכוהן הגדול ממשפחת אהרן הכוהן והמלך מבית דוד. את שניהם היו מושחים בשמן זית בטקס ההכתרה שלהם. ענפי זית מציינים גם את השאיפה לשלום: היונה הנושאת בפיה עלה זית היא סמל לשלום.*

האחים שמיר, שעיצבו את סמל המדינה, הסבירו למה בחרו במנורה דווקא: "המנורה מייצגת את עברו המפואר של העם היהודי, ובניגוד למגן דוד - היא סמל שאינו מופיע אצל עם או אומה אחרים בעולם."
המנורה היא אכן סמל יהודי עתיק, המופיע גם על רצפות פסיפס של בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל וגם על מטבעות. סמל זה מבוסס על מנורת הזהב שהייתה בבית המקדש (ולפני כן - במשכן). על-פי התיאור בספר שמות (פרק לז) ובתלמוד הבבלי, הייתה המנורה עשויה כולה זהב, ולה קנה מרכזי אחד שניצב על בסיס בעל שלוש רגליים - כמו תיאור המנורה על רצפת הפסיפס של בית הכנסת העתיק בבית שאן. מן הקנה המרכזי יצאו שלושה קנים בכל צד, וכל קנה היה מקושט בשלושה מקומות ב"כפתור ופרח".*
על-פי המסופר בספר מלכים א (פרק ז פס' 49) היו במקדש שלמה - הוא בית המקדש הראשון** - עשר מנורות זהב. אך בבית המקדש השני*** הייתה מנורת זהב אחת. בשנת 70 לספירה, בעקבות המרד הגדול,**** החריבו הרומאים את ירושלים ואת בית המקדש (השני). טיטוס, מפקד הצבא הרומי, לקח את המנורה ואת שאר כלי המקדש לרומא, והציג אותם בתהלוכת ניצחון בחוצות העיר. התהלוכה, שבה שבויים יהודים נושאים את המנורה, הונצחה בתבליט על שער טיטוס. מנורה זו, כמו מנורת המקדש, היא בעלת שבעה קנים, אך בפרטיה אינה דומה, ככל הנראה, למנורה שהייתה בבית המקדש..

המנורה בסמל המדינה לא מבוססת על תיאור המנורה באמנות היהודית הקדומה, אלא על צורת המנורה בתבליט על שער טיטוס ברומא. לבחירה זו אפשר לייחס משמעות סמלית: אותה מנורה שעל שער טיטוס, שהייתה סמל להשפלת היהודים ולגלות, "חוזרת" באמצעות סמל המדינה לארץ ישראל, ומייצגת את הריבונות היהודית והגאולה בארץ. ברוח זו כתב ש' סקולסקי בשירו על המנורה: "מועמת, שחוקה ומוחלדת / על שער ברומא חיכית,/ אלפיים שנה כה בודדת... / הנה שוב את גאה מתנוססת, / שוב בירושלים העיר ...". יש הרואים באור המנורה סמל לרעיון של עם ישראל כאור לגויים, ויש המוצאים באור המנורה סמל לתקווה.

מקור הדברים : http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=4451


עיריות   |   משרדי ממשלה   |   רשויות ומוסדות   |   הטפסים שהכי נדרשים   |   משרד הפנים   |   הביטוח הלאומי   |   משרד התחבורה   |   דת ולאומיות   |   טפסי משפט  הרשות למיסים בישראל   |   משרד הבינוי והשיכון   |   משרד המדע והטכנולוגיה   |    המשרד להגנת הסביבה   |   משרד התקשורת   |   רשות השידור אגף הגבייה
 
סמלים ופרושם    |   חוזים שימושיים   |   מחשבונים   |   מחשבונים   |   צור קשר   |   מפת האתר  |   החלקה יפנית
בניית אתרים סטפ נט בע"מ

כל הזכויות שמורות - תושב